Täzelikler


“Baker Tilly Turkmen” kompaniýasynyň hyzmatdaşy Batyr Taganow “Baker Tilly International” kompaniýasynyň London şäherindäki Baş iş-jaýyna baryp gördi.

“Baker Tilly Turkmen” kompaniýasynyň hyzmatdaşy Batyr Taganow “Baker Tilly International” kompaniýasynyň London şäherindäki Baş iş-jaýyna baryp gördi. Ol ýerde BTI iş topary bilen duşuşyklar geçirildi we olarda käbir başlangyçlar, hem-de halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.