Täzelikler


ACCA ekzamen sessiýasy

Dekabr, 2015

“Beýker Tilly Türkmen” kompaniýasynyň işgärleri BAE-iň Dubaý şäherinde we Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde “ÀÑÑÀ”  halkara sertifikasyýasyny almak üçin gyşky okuw tapgyrynyň synaglaryny tabşyrýarlar. Bilim almak we synaglary tabşyrmak kompaniýanyň işgärleriniň hünär taýdan kämilleşmekleriniň tarapyna ädilen ýene bir ädimdir.