Täzelikler


6 noyabr 2014y.

Malaýziýadaky «Baker Tilly» kompaniýasy täze agza-şereketi gutlap garşy alýar

Malaýziýadaky «Baker Tilly»kompaniýasyofisleriň sanyny dokuza çenli köpeldip, «Huang Yan Teo & Co» kompaniýasyny öz tor...

3 noyabr 2014y.

“ÖPŞ WE MILLI KANUNÇYLYK – ÖZARA ARAGATNAŞYGY WE SINERGIZM” atly mowzukly Tegelek stolyň başynda Maslahatlar

2014-nji ýylyň 3-4-nji noýabrynda «Baker Tilly Turkmen» kompaniýasy “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn.Bhd.” Malaýziýa...

17 oktyabr 2014y.

“UGLEWODOROD IŞINDE SALGYT NUKDAÝNAZARLARY” atly mowzukly Tegelek stolyň başynda Maslahatlar

2014-nji ýylyň 16-17-nji oktýabrynda «Baker Tilly Turkmen» kompaniýasy “SKOUMI OÝLTULZ LTD” Kaýman kompaniýasynyň Tü...

8 oktyabr 2014y.

Baker Tilly International kompaniýalar ulgamyna Beýik Britaniýanyň öňdebaryjy MHA MacIntyre Hudson kompaniýasy girdi

Şu gün Baker Tilly International kompaniýasynyň ýolbaşçylary MHA MacIntyre Hudsoniňlis kompaniýasy 2014-nji ýylyň oktýabr a&y...

12 awgust 2014y.

Baker Tilly International ulgamynyň üsti Ýapon auditor kompaniýasy bilen dolduryldy

Baker Tilly International kompaniýalar ulgamyna Tokionyň öňdebaryjy Nihombashi Corporation kompaniýasy (Ýaponiýa) girdi. Şu waka mynasybetli...

6 yanwar 2014y.

Beýker Tilli Türkmen 2013-nji ýyla degişli bolan Çap etmeleri: Türkmenistanda telekeçiligi alyp barmak, Türkmenistanda salgytlary peýdalanmak boýunça gollanma we Nyrhyň transfert emele gelmesi

Çap etmeleriň çäklerinde Beýker Tilli Türkmen öz 2013-nji ýyla degişli döwürleýin neşirlerini täzeledi: Türkmeni...