Çap etmeler


8 oktyabr 2014y.

Salgytlar boýunça deňeşdirme tablisasy, 2014

«BeýkerTilliTürkmen» KompaniýasyMerkeziAziýadaky Beýker Tilli Interneşnl torunyň agzalary bilen bilelikde Türkmenistanda, Gazagystanda, Gyrgyzstanda, Täjigistanda we Özbekistanda ulanylýan esasy salgylaryň umumy synyny öz içine alýan, 2014-nji ýylyň oktýabr aýy ýagdaýy boýunça kanunçylykda üýtgetmeler bilen baglylykda, salgytlar boýunça Deňeşdirme tablisasyny täzeledi.

Daşary ýurtly maýa goýujylaryň köpüsi Merkezi Aziýany bir bütewi bazar hökmünde göz öňüne getirýär we şu syn sebitiň salgyt ulgamyna umumy düşünmek üçin peýdaly bolmalydyr.

Siz Deňeşdirme tablisanyň rus we iňlis dillerindäki wersiýalaryny ýükläp alyp bilersiňiz.